Satex.bg използва бисквитки. Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на такива. Научете повече за тях и политиката ни за защита на личните Ви данни тук приемам

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„САТЕКС “ ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция повписванията с  ЕИК 127585390, със седалище и адрес на управление в гр.Шумен,бул. „Сименон Велики “ №25 .

Aдрес за кореспонденция: гр.Шумен,бул. „Сименон Велики “ №25, офис „Сатекс ООД“ ,тел. 054/831 111, email: office@satex.bg.

 

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме:

1.1. Сатекс  ООД събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

1.2. „Лични данни“ означава всякакъв информация, чрез която може да се идентифицира физическо лице.

1.3. Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от наша страна - при запитване от страна на клиент, при покупка на продукт от САТЕКС ООД, при извършване на всякакъв вид техническа дейност.

1.4. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост  личните данни се актуализират.

1.5. Сатекс  ООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват  50 години или до оттегляне на съгласие.

1.6. Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“).

 

2. Вашите лични данни, които обработваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга са:

Име ;

Електронна поща

Адрес

Адрес на доставка

Име на получател

Телефонен номер

 

3. Споделяме ли информацията, която ни давате?

САТЕКС ООД  пази поверителността на Вашите лични данни. За качественото предоставяне на желаната от Вас услуга/продукт  и при спазване на законовите изисквания, САТЕКС ООД е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните звена във фирмата , както и дружества , които изпълняват различни куриерски услуги:

- технически персонал;

- администрация;

- счетоводен отдел;

-  дружества извършващи куриерски услуги

 

4. Вашите права относно личните Ви данни:

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като име, местонахождение, електронна поща, се нарича „субект на лични данни“.

Субектите на лични данни имат следните права относно личните си данни:

4.1. Право на достъп до личните данни;

4.2. Право на коригиране на личните данни;

4.3. Право на преносимост на личните данни;

4.4. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

4.5. Право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг.

 

5. Упражняване на права на субектите  на лични данни

Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права по следните начини:

• Чрез изпращане на имейл на адрес: office@satex.bg

• В централен офис на фирма Сатекс ООД – гр.Шумен,бул. „Сименон Велики “ №25, офис „Сатекс ООД“

• По пощата – на адреса на централния офис - гр.Шумен,бул. „Сименон Велики “ №25, офис „Сатекс ООД“

 

5.1. При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу:

• Име и фамилия;

•Описание на продуктът/услугата , която е закупил/използвал

• Адрес на доставка

•  Електронна поща

• Телефонен номер

• Писмено описание на искането.

 

5.2. Сатекс  ООД ще предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането

Настоящата Политика за личните данни  е изготвена и утвърдена през м. Май 2018г.

 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Ви информираме, че Сатекс ООД обработва и защитава Вашите лични данни при  спазване на законовите изисквания. Доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани само и единствено с цел предоставянето на желаната от Вас услуга.

 

Чрез   , използването на контактната форма или изпращане на запитване  през САЙТА/ и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни попълнените  им лични данни да бъдат използвани само и единствено с цел предоставянето на желаната  услуга или продукт.

 

Наши партньори

Всички права запазени © 2024 SATEX.BG | Версия: 3.5 | Дизайн и поддръжка DOT media