УслугиЦенова листа на монтажни дейности климатични системи
Стандартен монтаж до 3 метра 


1. Доставка и пренасяне на климатичната система, инструменти и материали рамките на града


2. Монтаж на основа /ламарина/-вътрешно тяло


3. Пробиване на отвор /фи 30-50 мм./ с дълбочина на отвора до 30см. След тези 30 см. се заплаща допълнително по-голямата дълбочина.


4. Монтаж на стойките за външно тяло


5. Монтаж на външно тяло


6. Бандажиране на пакета


7. Монтаж на вътрешно тяло върху основата


8. Свързване на пакета към външното тяло


9. Извеждане на кондензен маркуч до височината на външната стойка


10. Вакуумиране, продухване


11. Запълване на отвора (монтажна пяна)


12. Пуск на системата


13. Обучение на клиентите за работа със системата


14. Попълване на гаранционната карта и други документи


15. Изхвърляне на опаковката от монтирания уред и грубо почистване на обекта от отпадъците


 


Ценоразспис на монтажа на климатични системи


1. 7 000, 9 000,12 000 BTU до 3 м.тръбен път   - 150,00 лв.


2. 18 000 BTU до 3 м.тръбен път   - 180,00 лв.


3. 21 000, 24 000 BTU до 3 м.тръбен път   - 190,00 лв.


4. колонен,касетъчен,канален,подово-таванен до 30 000 BTU до 3 м.   - 220,00 лв.


5. колонен,касетъчен,канален,подово-таванен над 30 000 BTU до 3 м.   - 250,00 лв.


 


Допълнителна монтажна дейност и услуги


1. Транспорт извън града (в едната посока)   - 0,30 лв./км


2. Захранващ кабел - ШВПС 3х1,5 кв.мм   - 2,50/лв.м./не влиза в пакет стандартен монтаж/


3. Захранващ кабел - ШВПС 4х1,5 кв.мм   - 3,50 лв./м../не влиза в пакет стандартен монтаж/


4. Тръбен път(тръби,изолация,кабел,дренаж,труд) над 3м. 7000,9000 и 12000BTU   - 25,00 лв./л.м.


5. Тръбен път (тръби,изолация,кабел,дренаж,труд) над 3м.18000 и 24000BTU   - 25,00 лв./л.м.


6. Тръбен път (тръби,изолация,кабел,дренаж,труд) над 3м. от 30000 до 60000BTU   - 30,00 лв./л.м.


7. Полагане на захранващ кабел в ПВЦ канал 16/16   - 5,00 лв./м.


8. Полагане на тръбен пакет в ПВЦ канал 60/60   - 10,00 лв./м.


9. Полагане на външния тръбен пакет в ПВЦ канал   - 22,00 лв./м.


10. Пробиване допълнителен (втори) отвор 30-50 мм.в тухла/ бетон    - 15,00 / 20 лв./бр.


11.Пробиване на отвор с диаметър фи 30-50мм , над 30 см.дълбочина се заплаща на всеки започнати следващи 30 см. /в тухла/ бетон    - 15,00 / 20 лв./


12. Отводняване на външно тяло с дренажен маркуч   - 2,00 лв./м.


13. Отводняване на външно тяло с ПВЦ тръби след оглед   - по договаряне


14. Вкопаване на захранващ кабел в ютонг и тухла без измазване   - 3,00 лв./м.


15. Вкопаване на захранващ кабел в бетон без измазване   - 5,00 лв./м.


16. Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) без измазване   - 10,00 лв./м.


17. Вкопаване на тръбен път в тухла без измазване   - 20,00 лв./м.


18. Вкопаване на тръбен път в бетон без измазване   - 30,00 лв./м.


19. При повикване на техн. група без неизправност в климатика   - 15,00 лв./бр.


20. Демонтаж на климатична сплит система до 18 000 BTU   - 60,00 лв./бр.


21. Пренасяне на климатичната сплит система, инструменти и материали при  неработещ асансьор, над третия етаж   - 3,00 лв./етаж


22. Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж,се договаря с алпинисти, скеле или вишка по ценоразпис на предоставящите услугата


23. Дейности, неописани в този ценоразпис   -  по договаряне


Всички посочени цени са без  ДДС.